Cabaretgroep Hoe? Zo!
Cabaret met een Achterhoeks accent.
Zonnebloem

Theatermiddag 2015

                       

"Hoe ZO" met pakkend cabaretprogramma

 

Twello.- In sporthal Jachtlust vond zaterdagmiddag 10 oktober een optreden plaats van cabaretgroep  "Hoe Zo" uit Vorden. Deze middag voor zieken, hulpbehoevende, eenzame ouderen en vrijwilligers werd georganiseerd door de Zonnebloem Regio Gemeente Voorst. Cabaretgroep " Hoe Zo", bestaande uit Erik Knoef, Karin Makkink, Henriette Fokkink, Yvonne Makkink en Andre Knoef  zijn dit jaar als cabaretgroep 25 jaar bij elkaar. Zij presenteren een programma met veel humor, met daarnaast ook ruimte voor een serieuzere toon en actualiteit. In zijn openingswoord roemde de heer Geert Gerritsen, lid van het regio bestuur afdeling Voorst van de Zonnebloem, het vele werk dat organisator Brenda Bolink en haar team van vrijwilligers hadden verzet. Hierna begon de voorstelling. Erik Knoef startte met een inleidende conference in het dialect. Op humoristische wijze vertelde hij over zijn jeugd in de Achterhoek met het dialect als enige taal  en hoe hij als 6 jarig jongetje op school iets nieuws ging leren: het Nederlands. Hele aardige conferences volgden met als onderwerp de soms wat overdreven regelgeving van de lokale overheden. Als metafoor gebruikt Knoef hiervoor een hedendaagse Noach, die als gevolg van de klimaatverandering in de 21 eeuw weer een ark wilde gaan bouwen. De gegroeide afstand tussen burger en gemeente en de wirwar van regels werden door de cabaretier mooi neergezet. De voorstelling werd twee maal onderbroken door een pauze. In die pauzes konden de aanwezigen, gezellig in groepjes gezeten, met elkaar bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje. Een team van vrijwilligers zorgde ervoor dat het de mensen aan niets ontbrak. In het tweede blok werd de draak gestoken met de "sportende veertiger."  Ook een geslaagde sketch tussen de keuterboer en een "mega" boer uit Texas typeerde een nuchtere, droogkomische Achterhoekse boer en een grootsprakige Amerikaan. Heel bijzonder was het lied " de Vluchteling."  Toen Knoef dit lied vijf jaar geleden schreef kon hij niet bevroeden dat dit thema anno 2015 nog zo actueel zou zijn. Het aspect ruimhartig denken maar ook de twijfels en vragen er bij vonden beiden hun plek in dit lied.

Rond vier uur werk het programma afgesloten.  Het publiek bedankte de artiesten met een langdurig en daverend applaus. Brenda Bolink bedankte de leden van "Hoe Zo" voor hun optreden met mooie bossen bloemen. Geert Gerritsen sloot de middag af met nogmaals zijn waardering uit te spreken voor organisator Brenda Bolink en de vele vrijwilligers . De Zonnebloem gasten konden terug zien op een mooie middag.

 

Reurpop


Dit joar steet Hoe? Zo! op Reurpop.

Op welke dag precies en hoe late?  Dat wette wiele nog niet.

Wie holt oe op de heugte.

 

Vrouwen van Nu

Een onvergetelijke Ringavond

Al 24 jaar brengt Hoe? Zo! uit Vorden cabaret met een Achterhoeks accent. Een onvergetelijke Ringavond voor 220 ringleden bij Den Bremer in Toldijk.

Dialectkring Achterhoek-Liemers

Zundag 8 februari he'w espuld veur de Dialectkring Achterhoek en Liemers.

Zo'n 200 man kwan d'r kieken bie "Erve Kots" in Lievelde. Wiele waarn zoas te doen gebruukelijk moar net op tied moar de reacties noa afloop waarn harstikke goed.

Bie de foto's ku'j een betjen een indruk kriegen van hoe ut ging. 

Oranje Avond Vorden

Een mooi verslag in ut "Contact" oaver de veurstelling t.g.v. de Oranje Aovend in Vodden.

 

http://www.contact.nl/regio/artikel/682048

  

Oranje Avond

Op zoaterdag 27 april spulle wiele met Hoe? Zo! op de Oranjeaovend in Vodden.  Ku’j ons nieje programma (nog)  een keer bekieken.

Ut begint um 20:00 uur.

Kaarten ku’j kriegen in ut Dorpscentrum in Vodden.  

FNV Lievelde

Op vriejdag  19 april spulle wiele veur de jubilarissen van de FNV bondgenoten bie Hotel Reilink in Lievelde.

Da’t doe’w elk joar, al zowat sinds da’w bestoat. Ik geleuf da’w d’r vuer de 17e of  18e keer  hengoat.

Niejs